Les dette før du leier en bil

En bilferie med leid bil kan være et godt alternativ for en dyr Syden-reise. Leiebil er også et godt transportmiddel som du kan kjøre når du vil, i stedet for å måtte bruke offentlig transport. Det kan også være en enklere måte å transportere hele familien på. Ved leie av bil er det et par ting som er viktig å huske på. Pris og vilkår for billeie er ulikt fra selskap til selskap og land til land. Noen bilmodeller er også dyrere å leie. Det er lurt å lese nøye gjennom kontrakten før du skriver under og betaler.

Sjekk leiebilen før du leier den

Det er viktig å sjekke at leiebilen er i god stand før du inngår kontrakt med utleier. Bilen kan ha skader på forhånd før du leier den, og du kan få skylden for skader påført av tidligere leier når du leverer bilen inn. Det er også en god idé å notere kilometerstand ved utleie og innlevering, slik at kjørelengden du har kjørt stemmer. Det er også lurt at du gjør deg kjent med hvilket drivstoff bilen bruker og om tanken skal fylles opp før innlevering av bilen. Disse tipsene er lurt å følge for å unngå unødvendige tvister med utleier.

  • Sjekk leiebilen før du inngår kontrakt
  • Noter kilometerstand ved utleie slik at kjørelengden stemmer
  • Gjør deg kjent med hvilket drivstoff bilen bruker

Kontrakt og forsikring

Sørg for at kontrakten du skriver under på er en god skriftlig kontrakt som gagner begge parter. Alt det som reguleres av leieavtalen skal komme tydelig fram i kontrakten. Spør gjerne utleier om punkter og formuleringer dersom du er usikker på dem. Forsikring er også viktig, for skader og uhell kan fort skje. Bilutleieselskapene kan ha ulike forsikrings- og erstatningsvilkår, så les nøye gjennom kontrakten. Les ekstra nøye dersom du skal leie bil i utlandet. I mange land dekker ikke ansvarsforsikringen like mye som i Norge. Du bør derfor vurdere om tilleggsforsikringer er nødvendig.

  1. Kontroller kontrakten før du skriver under
  2. Spør utleier om punkter og formuleringer om du er usikker på noe
  3. Les nøye gjennom forsikrings- og erstatningsvilkår
  4. Vurder om tilleggsforsikringer er nødvendige

Fører, betaling og tilbakelevering av leiebilen

Aldersgrense for leie av bil er forskjellig i mange land. Grensen er 21 år mange plasser, og enkelte selskaper og land krever et ekstra gebyr dersom du er mellom 21–25 år. Gyldig førerkort er nødvendig, og i noen land kreves det internasjonalt førerkort. Dersom leiebilen skal ha flere førere må navnet på disse oppgis. Ofte må du betale et ekstra tillegg for dette. Ofte vil bilutleieselskapet kreve sikkerhet i ditt kredittkort for egenandel. Det er derfor lurt å sette en øvre grense på ditt kredittkort slik at utleier ikke kan trekke et større beløp.

Før du leverer leiebilen tilbake til utleier, gå over leiebilen og sjekk at den er i samme stand som da du hentet den. Ta gjerne bilder av leiebilen først. Sørg for at eventuelle skader blir anmerket hos utleier før du drar. Noter kilometerstand på bilen både når du henter den og leverer den. Dersom du kjører over avtalt kjørelengde så må du betale tillegg. Fyll opp tanken før du leverer leiebilen dersom dette står i kontrakten, så slipper du ekstra omkostninger. Sjekk om du kan kjøre over landegrenser før du skriver under på kontrakten. Velg gjerne seriøse aktører som Avis eller Europcar.

Vanlige spørsmål ved bilutleie

Hvordan går du fram for å klage dersom du er misfornøyd med noe?

Dersom du er misfornøyd med noe, ta det opp med utleier først. Dersom du og utleieren ikke kommer til enighet, kan du klage inn saken til Forbrukerrådet. For billeie i Norge er det også blitt opprettet en egen klagenemd for bilutleie.

Hvordan går du fram med en klage dersom du har leid bil i utlandet?

Dersom du er misfornøyd med noe når du leier bil i utlandet, kan du først snakke med utleier. Dersom det oppstår uenighet, kan du klage til Forbrukerrådet.

Hva gjør du dersom et det har skjedd et uhell?

Dersom det har skjedd et uhell og leiebilen må på reparasjon, snakk med utleier først. Hvis du ikke gjør det så kan du havne i en tvist i etterkant om hvem som er økonomisk ansvarlig for selve reparasjonen.